ODDZIAŁ W CIECHANOWIE: tel. (23) 672 86 02 * ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE: tel. (29) 764 65 13 * ODDZIAŁ W PŁOCKU: tel. (24) 268 67 16 * ODDZIAŁ W RADOMIU: tel.(48) 363 63 62 * ODDZIAŁ W SIEDLCACH: tel. (25) 644 94 97 * ODDZIAŁ W WARSZAWIE: tel. (22) 773 53 95, wew. 1

AKTUALNOŚCI

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2015 roku

Uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 26 maja 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w III kwartale 2015 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w marcu emerytury podstawowej (880,45 zł)., tj. 88 zł.

Czytaj więcej...

Termin składania wniosów o wypłatę pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 wydłużony do 30 września 2015 roku

Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania:

  • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Czytaj więcej...

30 czerwca 2015 r. upływa termin złożenia wniosku o ponowne objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 30 czerwca br. upływa termin złożenia wniosku o ponowne objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników.

Informacja ważna dla rolników i domowników, którym przed 1 stycznia 2015 r. wydano decyzje o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Czytaj więcej...

Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015 "

Podczas XVI Mazowieckich Dni Rolnictwa w Płońsku podsumowany został etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015 ”.

W podsumowaniu przeprowadzonym  przez Mirosława Szymańczyka Kierownika PT w Ciechanowie ze strony Mazowieckiej Izby Rolniczej uczestniczył Wiktor Szmulewicz Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Jan Antonowicz Członek Zarządu MIR.

Czytaj więcej...