ODDZIAŁ W CIECHANOWIE: tel. (23) 672 86 02 * ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE: tel. (29) 764 65 13 * ODDZIAŁ W PŁOCKU: tel. (24) 268 67 16 * ODDZIAŁ W RADOMIU: tel.(48) 363 63 62 * ODDZIAŁ W SIEDLCACH: tel. (25) 644 94 97 * ODDZIAŁ W WARSZAWIE: tel. (22) 773 53 95, wew. 1

AKTUALNOŚCI

Zmiany w przepisach o płatnościach bezpośrednich

13 maja 2015 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wparcia bezpośredniego.

Głównym celem ustawy jest wydłużenie w roku 2015 okresu składania wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego (a tym samym również płatności obszarowych w ramach PROW) - do 15 czerwca. Jednocześnie zachowana zostaje zasada dodatkowych 25 dni kalendarzowych na złożenie wniosku z 1% potraceniem płatności za każdy dzień opóźnienia (do 10 lipca br.).

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o upływie z dniem 30 kwietnia br. terminu opłacenia składek za II kwartał 2015 roku

30 kwietnia 2015 r. upływa termin opłacenia składek za II kwartał br. na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne - za rolników i domowników w gospodarstwach o powierzchni 6 ha przeliczeniowych i więcej, oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej.

Wysyłane przez Kasę cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonywania ich zapłaty w ustanowionym terminie płatności oraz w wymaganej kwocie. Nieotrzymanie z KRUS przekazu na II kwartał 2015 r. nie zwalnia płatnika z obowiązku terminowego opłacenia składek w należnej kwocie.

Czytaj więcej...

Komunikat Agencji Rynku Rolnego ws. dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

Czytaj więcej...