ODDZIAŁ W CIECHANOWIE: tel. (23) 672 86 02 * ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE: tel. (29) 764 65 13 * ODDZIAŁ W PŁOCKU: tel. (24) 268 67 16 * ODDZIAŁ W RADOMIU: tel.(48) 363 63 62 * ODDZIAŁ W SIEDLCACH: tel. (25) 644 94 97 * ODDZIAŁ W WARSZAWIE: tel. (22) 773 53 95, wew. 1

AKTUALNOŚCI

Nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia br.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Czytaj więcej...

Dodatkowe 15 mln zł na kredyty z linii CSK

Od 3 grudnia 2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym z nią bankom, dodatkowe 15 mln zł na dopłaty do planowanych do udzielenia w 2014 r. kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). 

To trzecia transza pieniędzy przekazana na dopłaty do tych kredytów, wcześniej w styczniu i luty ARiMR przekazał bankom łącznie 40 mln zł na ten cel.

Czytaj więcej...

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

Krasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje iż, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., które wyniosło 3.781 zł 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich za 2014 rok

ARiMR rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich za 2014 rok. W Polsce ponad 14 mln ha jest objętych płatnościami bezpośrednimi. Zgodnie z unijnym prawem, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok od 1 grudnia br. Wiosną tego roku wnioski o takie płatności złożyło 1,353 mln rolników. Agencja ma na realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich czas do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.

Czytaj więcej...