ODDZIAŁ W CIECHANOWIE: tel. (23) 672 86 02 * ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE: tel. (29) 764 65 13 * ODDZIAŁ W PŁOCKU: tel. (24) 268 67 16 * ODDZIAŁ W RADOMIU: tel.(48) 363 63 62 * ODDZIAŁ W SIEDLCACH: tel. (25) 644 94 97 * ODDZIAŁ W WARSZAWIE: tel. (22) 773 53 95, wew. 1

AKTUALNOŚCI

8 działań z PROW 2014-2020 jeszcze w tym roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tym roku planuje ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Czytaj więcej...

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” - wnioski od 20 sierpnia 2 września 2015 roku

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 13 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego  i Dariusza Piątka – Wicewojewody Mazowieckiego.

Głównym tematem posiedzenia była susza w rolnictwie, niski stan wód w rzekach oraz wzrastająca liczba utonięć. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: służb zespolonych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Mazowieckiej Izby Rolniczej czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mazowiecką Izbę Rolniczą reprezentował Jan Antonowicz  - Członek Zarządu MIR.

Czytaj więcej...

I posiedzenie Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej

W dniu 14 lipca br. odbyło się I posiedzenie Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej V kadencji podczas, którego omawiano szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem klęski suszy na trenie Mazowsza. 

Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej podjął też decyzję o uruchomieniu procedury budowy siedziby Mazowieckiej Izby Rolniczej na działce w Parzniewie.

Następnie Zarząd udał się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na spotkanie z Wicewojewodą Dariuszem Piątkiem. Głównym tematem spotkania była problemy związane z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez zjawiska atmosferyczne. W trakcie spotkania wypracowano postulaty następującej treści:

Czytaj więcej...