ODDZIAŁ W CIECHANOWIE: tel. (23) 672 86 02 * ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE: tel. (29) 764 65 13 * ODDZIAŁ W PŁOCKU: tel. (24) 268 67 16 * ODDZIAŁ W RADOMIU: tel.(48) 363 63 62 * ODDZIAŁ W SIEDLCACH: tel. (25) 644 94 97 * ODDZIAŁ W WARSZAWIE: tel. (22) 773 53 95, wew. 1

AKTUALNOŚCI

Komunikat w sprawie planowanych stawek płatności bezpośrednich na 2015 r. oraz zaliczek na poczet tych płatności

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

Czytaj więcej...

Znany jest kurs euro według którego będą obliczane stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok.

W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

Czytaj więcej...

Spotkanie Trójstronne Mazowieckiej Izby Rolniczej, Podlaskiej Izby Rolniczej i Polskiego Związku Zawodowego Rolników

W dniu 28 września 2015 r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach 36D, Gmina Choroszcz odbyło się Trójstronne spotkanie Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej i Zarządu Polskiego Związku Zawodowego Rolników.

Czytaj więcej...

Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej

W 27 września 2015 roku odbyły się w Płocku Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...