ODDZIAŁ W CIECHANOWIE: tel. (23) 672 86 02 * ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE: tel. (29) 764 65 13 * ODDZIAŁ W PŁOCKU: tel. (24) 268 67 16 * ODDZIAŁ W RADOMIU: tel.(48) 363 63 62 * ODDZIAŁ W SIEDLCACH: tel. (25) 644 94 97 * ODDZIAŁ W WARSZAWIE: tel. (22) 773 53 95, wew. 1

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Mazowiecka Izba Rolnicza zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku biurowo - szkoleniowego przy ul. Przyszłości w Parzniewie, została  wybrana najkorzystniejsza oferta.

Czytaj więcej...

Trudności z międzyplonem ścierniskowym - interpretacja MRiRW ws. przestrzegania wymogu utrzymania obszarów proekologicznych w ramach zazieleniania

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych ws. trudności z wysianiem do 20 sierpnia 2015 r. międzyplonu ścierniskowego z uwagi na klęskę suszy, MRiRW poinformowało, że od 2015 r. w ramach zazielenienia gospodarstwa posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązane są do przestrzegania wymogu utrzymania obszarów proekologicznych. W Polsce w ramach zazielenienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354), jako obszar EFA, mogą być deklarowane międzyplony, które zostały utworzone przez wsiewki trawy w uprawę główną albo wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne - z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż.

Czytaj więcej...

Apel Krajowej Rady Izb Rolniczych o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie calego kraju

W związku z klęską suszy, która występuje obecnie na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna, w dniu 14 sierpnia 2015 r., Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizował konferencję prasową, podczas której zwrócił się Premier RP o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju.

Czytaj więcej...

Od 13 sierpnia do 11 września 2015 roku - wnioski o rozłożenie kar za nadprodukcje mleka

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (Dz. U. poz. 1105) informuje, iż od dnia 13.08.2015 r. do dnia 11.09.2015 r. producenci mleka mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Czytaj więcej...