ODDZIAŁ W CIECHANOWIE: tel. (23) 672 86 02 * ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE: tel. (29) 764 65 13 * ODDZIAŁ W PŁOCKU: tel. (24) 268 67 16 * ODDZIAŁ W RADOMIU: tel.(48) 363 63 62 * ODDZIAŁ W SIEDLCACH: tel. (25) 644 94 97 * ODDZIAŁ W WARSZAWIE: tel. (22) 773 53 95, wew. 1

AKTUALNOŚCI

Uwaga producenci mleka

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 31 lipca br. upływa termin składania wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej.

Wnioski należy składać do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym przez ARR.

Czytaj więcej...

Eksperci doradzają za darmo wnioskodawcom i beneficjentom ARiMR

 

 

Rolnicy którzy złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie np. wsparcia ONW czy płatności w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów jeżeli zostaną poproszeni przez Agecnję o złożenie wyjaśnień.  

Czytaj więcej...

System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - konsultacje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło szeroką dyskusję na temat kształtu płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej, które obowiązywać będą w Polsce od 2015 r. Nowe unijne ramy prawne Wspólnej Polityki Rolnej pozwoliły na opracowanie i zaproponowanie spójnego systemu wsparcia bezpośredniego, ukierunkowanego na rolników rozwojowych.

Czytaj więcej...

Uwaga plantatorzy buraków cukrowych

OGŁOSZENIE Agencji Rynku Rolnego DO PLANTATORÓW BURAKÓW CUKROWYCH dostarczających buraki cukrowe do producentów cukru w kampaniach cukrowniczych 2004 i 2005. 

Czytaj więcej...